Στοιχεία Εταιρείας


Επωνυμία: CONCEPTUM IKE

Διακριτικό Τίτλος: CONCEPTUM IKE

Διεύθυνση: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 112

Αρ.ΓΕΜΗ: 56222704000

ΑΦΜ: 801410260